Aktuality

15.4.2024
Společnost A27 a.s. se bude podílet na správě nemovitosti v lyžařském středisku Tauplitz.
1.1.2024
Společnost A27 a.s. bude v roce 2024 a v následujících letech spolupracovat se společností Equity Solutions Appraisals s.r.o. na přípravě a zpracování posudků. V souvislosti s tím byl do majetku společnosti pořízen osobní automobil Škoda Superb. 
18.12.2023
K datu 18.12.2023 byl odprodán obchodní podíl ve společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o. Prodej souvisí se změnou zaměření společnosti, kdy rozhodujícím předmětem podnikání jsou investice do nemovitého majetku a s tím spojená správa a pronájem nemovitostí.
14.2.2021
K dnešnímu dni došlo k úpravě obchodního podílu ve společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o. na 33 % Jedná se o dlouhodobě připravovanou zněnu, kdy došlo k navýšení kapitálu společnosti a obchodní podíl nabyla ředitelka společnosti paní Oxana Šnajberg.
1.1.2021
V lyžařském středisku Tauplitz je možné objednávat pobyt v apartmánu TOP 206.

15.5.2021
V měsíci červnu 2021 se předpokládá dokončení vybavení apartmánu Tauplitz.

31.3.2021
Společnost A27 a.s. ukončila rok 2020 ziskem 492 tis. Kč. Nižší objem zisku oproti předcházejícím obdobím souvisí s restrukturalizací majetkového podílu ve společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o.

28.2.2021
V průběhu jarních měsíců předpokládáme dokončení stavebních prací a následné vybavení apartmánu ve středisku Tauplitz (A) a následně budeme zprostředkovávat pronájem této nemovitosti pro rekreační účely.

31.12.2020
V roce 2020 došlo k prodeji části obchodního podílu ve společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o. Transakce souvisela s posílením úlohy managementu společnosti, a je plně v souladu s naší dlouhodobou strategií.

A27 a.s.

společnost zabývající se správou majetku (nemovitý majetek, obchodní podíly, cenné papíry) a postupnými dalšími investicemi do obdobné struktury aktiv. 

Kontakt

Napište nám

+420 604 291 283
attl@a27.cz